طراحی سایت ، طراح وب
Website of Sahand Sanitary Valves Company
  • 021-45172
  • sahandtaps@gmail.com

شیر پیسوال

شیر پیسوال ۱/۲ فیلتر دار

شیر پیسوال ۳/۸ * ۱/۲ فیلتر دار

شیر پیسوال لباسشویی

شیر پیسوال ۱/۲ * ۱/۲ فیلتر دار

شیر پیسوال ۱/۲ * ۳/۸ فیلتر دار

شیر پیسوال مدل رکسانا

شیر پیسوال مدل کرال

نشان عالی مدیریت خلاق تندیس طلائی رضایت مندی مشتری تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان تندیس استاندارد کیفیت برتر تندیس استاندارد ایران تندیس طلائی بین المللی صنعت ساختمان ISO-10004 ISO-1002 ISO 9001:2008 IAF European Standard Deutsche مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن (BHRC)
طراحی سایت ، طراح وب