وب سایت شرکت شیرآلات بهداشتی سهند
  • 021-45172
  • sahandtaps@gmail.com

آرشیو

شر ظرفشویی طلایی مدل شاینا طلایی

هود مخفی سهند مدل CASTER – B

هود مخفی سهند مدل FABIO – B

اجاق گاز استیل مدل QUAD – S

اجاق گاز استیل مدل LUFRA – C

اجاق گاز استیل مدل LAMIRA – C

اجاق گاز استیل مدل FOSTER – S

شیر پیسوال لباسشویی

شیر پیسوال ۱/۲ فیلتر دار

شیر پیسوال ۳/۸ * ۱/۲ فیلتر دار

شیر ظرفشویی شاوری مدل ونوس

شیر ظرفشویی شاوری مدل فلامینگو

شیر ظرفشویی شاوری مدل روشا

شیر ظرفشویی شاوری مدل مرسانا

شیر ظرفشویی شاوری مدل دنا طلایی

ست شیرآلات سهند مدل آنیل طلایی

شیر توالت اهرمی مدل آنیل طلایی

شیر ظرفشویی اهرمی مدل آنیل طلایی

شیر حمام اهرمی مدل آنیل طلایی

شیر روشویی اهرمی مدل آنیل طلایی

ست شیرآلات سهند مدل الوند زیتونی

شیر توالت اهرمی مدل الوند زیتونی

شیر ظرفشویی اهرمی مدل الوند زیتونی

شیر حمام اهرمی مدل الوند زیتونی

شیر روشویی اهرمی مدل الوند زیتونی

ست شیرآلات سهند مدل آرمان طلایی

شیر توالت اهرمی مدل آرمان طلایی

شیر ظرفشویی اهرمی مدل آرمان طلایی

شیر حمام اهرمی مدل آرمان طلایی

شیر روشویی اهرمی مدل آرمان طلایی

ست شیرآلات سهند مدل آنتیک طلایی خش دار

شیر توالت اهرمی مدل آنتیک طلایی خش دار

شیر ظرفشویی اهرمی مدل آنتیک طلایی خش دار

شیر حمام اهرمی مدل آنتیک طلایی خش دار

شیر روشویی اهرمی مدل آنتیک طلایی خش دار

ست شیرآلات سهند مدل آنتیک کروم

شیر توالت اهرمی مدل آنتیک کروم

شیر ظرفشویی اهرمی مدل آنتیک کروم

شیر حمام اهرمی مدل آنتیک کروم

روشویی اهرمی مدل آنتیک کروم

ست شیرآلات سهند مدل دیاموند

شیر توالت اهرمی مدل دیاموند

شیر ظرفشویی اهرمی مدل دیاموند

شیر حمام اهرمی مدل دیاموند

شیر روشویی اهرمی مدل دیاموند

ست شیرآلات سهند مدل آنیل کروم

شیر توالت اهرمی مدل آنیل کروم

شیر ظرفشویی اهرمی مدل آنیل کروم

شیر حمام اهرمی مدل آنیل کروم

شیر روشویی اهرمی مدل آنیل کروم

شیر پیسوال لباسشویی

شیر پیسوال ۱/۲ * ۱/۲ فیلتر دار

شیر پیسوال ۱/۲ * ۳/۸ فیلتر دار

شیر ظرفشویی شاوری مدل روشا

ست شیرآلات سهند مدل پالیز

ست شیرآلات سهند مدل میرال کروم

شیلنگ توالت سهند مدل زیتونی

شیلنگ توالت سهند مدل سفید

شیلنگ توالت سهند مدل برنزی

شیلنگ توالت سهند مدل طلایی

شیلنگ توالت سهند مدل کروم

شیلنگ توالت بافت ریز سهند مدل کروم

شیلنگ توالت سهند مدل مشکی

ست شیرآلات سهند مدل ویکتور

ست شیرآلات سهند مدل میرال مشکی-طلا

ست شیرآلات سهند مدل لیزا

قو تو کاسه اهرمی

قو تو کاسه اهرمی

شیر قو دیواری مدل کرال

قو دیواری اهرمی

شیر شیلنگی اهرمی کروم

شیر شیلنگی کلاسیک کروم

شیر شیلنگی کلاسیک زرد

شیر توالت اهرمی تک حالته ۳/۴ * ۱/۲

شیر توالت اهرمی تک حالته ۱/۲ * ۱/۲

علم دوش حمام مدل یونیکا

علم دوش حمام مدل سورنا کروم

علم دوش حمام مدل ساتین کروم

علم دوش حمام مدل فونیکس مشکی طلا

علم دوش حمام مدل کاوان طلایی

علم دوش حمام مدل کاوان کروم

علم دوش حمام مدل هایلار سفید

علم دوش حمام مدل هایلار کروم

فلاش تانک تک کاره مدل نسیم

فلاش تانک دو کاره مدل نایس

فلاش تانک دوکاره مدل باران

اجاق گاز شیشه ی مدل RAYAN-S

شیر ظرفشویی اهرمی مدل کیارا زرد

شیر ظرفشویی اهرمی مدل کیارا رز گلد

شیر ظرفشویی اهرمی مدل کیارا قرمز

شیر ظرفشویی اهرمی مدل کیارا سبز

شیر ظرفشویی اهرمی مدل کیارا سفید کرم

شیر ظرفشویی اهرمی مدل کیارا آبی

شیر ظرفشویی اهرمی مدل کیارا مشکی طلا

شیر ظرفشویی اهرمی مدل کیارا کرم

شیر ظرفشویی شاوری مدل ویکتور

شیر ظرفشویی شاوری مدل اسپرینگ

شیر ظرفشویی شاوری مدل شاینا

شیر ظرفشویی شاوری مدل نوا اس

شیر ظرفشویی شاوری مدل کارن صدفی

شیر ظرفشویی شاوری مدل کارن

شیر ظرفشویی شاوری مدل اکو اس

شیر ظرفشویی شاوری مدل دنا

شیر ظرفشویی شاوری مدل بلور

شیر ظرفشویی دیواری اهرمی مدل میرال سفید-کروم

شیر ظرفشویی اهرمی مدل میرال سفید-کروم

شیر ظرفشویی دیواری اهرمی مدل ویکتور

شیر ظرفشویی اهرمی مدل ویکتور

شیر ظرفشویی اهرمی مدل پارسه صدفی

شیر ظرفشویی اهرمی مدل پارسه طلایی

شیر ظرفشویی اهرمی مدل پارسه کروم

شیر دیواری ظرفشویی اهرمی مدل پالیز

شیر ظرفشویی اهرمی مدل پالیز

شیر ظرفشویی اهرمی مدل پیرامید زیتونی

شیر دیواری اهرمی مدل میرال کروم

شیر ظرفشویی اهرمی مدل میرال کروم

شیر دیواری اهرمی مدل لیزا

شیر ظرفشویی اهرمی مدل لیزا

شیر ظرفشویی اهرمی مدل لیون سفید طلا

شیر ظرفشویی اهرمی مدل لیون طلایی

شیر ظرفشویی اهرمی مدل کارن صدفی

شیر دیواری اهرمی مدل نیز

شیر ظرفشویی اهرمی مدل نیز

شیر روشویی اهرمی مدل سفید-کروم

شیر روشویی با علم اهرمی مدل ویکتور

شیر روشویی اهرمی مدل ویکتور

شیر روشویی اهرمی مدل پارسه صدفی

شیر روشویی اهرمی مدل پارسه طلایی

شیر روشویی اهرمی مدل پارسه کروم

شیر روشویی با علم اهرمی مدل پالیز

شیر روشویی اهرمی مدل پالیز

شیر روشویی با علم اهرمی مدل میرال کروم

شیر روشویی اهرمی مدل میرال کروم

شیر روشویی با علم اهرمی مدل لیزا

شیر روشویی اهرمی مدل لیزا

شیر روشویی پایه بلند اهرمی مدل لیون سفید-طلا

شیر روشویی اهرمی مدل لیون سفید-طلایی

شیر روشویی اهرمی مدل لیون طلایی

شیر روشویی اهرمی مدل لیون طلا

شیر روشویی چشمی آرمین

شیر روشویی با علم اهرمی مدل دنیز

شیر روشویی اهرمی مدل دنیز

شیر حمام اهرمی مدل میرال سفید-کروم

شیر حمام اهرمی مدل ویکتور

شیر حمام اهرمی مدل پارسه صدفی

شیر حمام اهرمی مدل پارسه طلایی

شیر حمام اهرمی مدل پارسه کروم

شیر حمام اهرمی مدل پالیز

شیر حمام اهرمی مدل پیرامید زیتونی

شیر حمام اهرمی مدل میرال کروم

شیر حمام اهرمی مدل لیزا

شیر حمام اهرمی مدل لیون سفید-طلایی

شیر حمام اهرمی مدل لیون طلایی

شیر حمام اهرمی مدل دنیز

شیر توالت اهرمی مدل میرال سفید-کروم

شیر توالت اهرمی مدل ویکتور

شیر توالت اهرمی مدل پارسه صدفی

شیر توالت اهرمی مدل پارسه کروم

شیر توالت اهرمی مدل پالیز

شیر توالت اهرمی مدل اسکار

شیر توالت اهرمی مدل پیرامید زیتونی

شیر توالت اهرمی مدل میرال

شیر توالت اهرمی مدل لیزا

شیر توالت اهرمی مدل لیون سفید طلا

شیر توالت اهرمی مدل لیون طلایی

شیر توالت اهرمی مدل دنیز

گاز شیشه ای سهند مدل AGRIN-S

سینک ظرفشویی سهند S211

ست شیرآلات بهداشتی مدل هومن

ست شیرآلات بهداشتی مدل دنیز

ست شیرآلات بهداشتی مدل دنا

ست شیرآلات بهداشتی مدل اسکار

ست شیرآلات بهداشتی مدل کارن صدفی

ست شیرآلات بهداشتی مدل کارن کروم

ست شیرآلات بهداشتی مدل نایس

ست شیرآلات اهرمی مدل میرال سفید-کروم

ست شیرآلات اهرمی مدل کیوبیک صدفی

ست شیرآلات اهرمی مدل کیوبیک

ست شیرآلات اهرمی مدل پارسه صدفی

ست شیرآلات اهرمی مدل پارسه طلایی

ست شیرآلات اهرمی مدل پارسه

ست شیرآلات اهرمی مدل لیون سفید کروم

ست شیرآلات اهرمی مدل لیون طلایی

ست شیرآلات اهرمی مدل لیون

ست شیرآلات اهرمی مدل تیدا

ست شیرآلات اهرمی مدل پیرامید

ست شیرآلات اهرمی مدل پیاتو

ست شیرآلات اهرمی مدل پیرامید زیتونی

ست شیرآلات اهرمی مدل موج

ست شیرآلات اهرمی مدل میلانو

ست شیرآلات اهرمی مدل میرال طلایی

ست شیرآلات اهرمی مدل آرمان

ست شیرآلات اهرمی مدل آراد

ست شیرآلات اهرمی مدل الوند

ست شیرآلات اهرمی مدل البرز طلایی

ست شیرآلات اهرمی مدل بلور

ست شیرآلات اهرمی مدل آرتان

ست شیرآلات اهرمی مدل آراد سفید-کروم

ست شیرآلات اهرمی مدل آراد مشکی-طلا

ست شیرآلات اهرمی مدل البرز

سینک ظرفشویی سهند S277

سینک ظرفشویی سهند S275

سینک ظرفشویی سهند S274

سینک ظرفشویی سهند S273

سینک ظرفشویی سهند S272

سینک ظرفشویی سهند S271

سینک ظرفشویی سهند S217

سینک ظرفشویی سهند S216

سینک ظرفشویی سهند S215

سینک ظرفشویی سهند S214

سینک ظرفشویی سهند S213

سینک ظرفشویی سهند S212

سینک ظرفشویی سهند S211

اجاق گاز شیشه ای مدل WHITE ARMIS – C

اجاق گاز شیشه ای مدل TIKA-C

اجاق گاز شیشه ای مدل TANIA-C

اجاق گاز شیشه ای مدل TAFTAN-S

اجاق گاز شیشه ای مدل TAFTAN-C

اجاق گاز شیشه ای مدل RAYAN-C

اجاق گاز شیشه ای مدل LINDA-C

اجاق گاز شیشه ای مدل HIWA-C

اجاق گاز شیشه ای مدل FELORA-S

اجاق گاز شیشه ای مدل FELORA-C

اجاق گاز شیشه ای مدل DIAKO-C

اجاق گاز شیبشه ای مدل DELTA

اجاق گاز شیبشه ای مدل DAYAN-S

اجاق گاز شیبشه ای مدل DAYAN-C

اجاق گاز شیبشه ای مدل CROSS-S

اجاق گاز شیبشه ای مدل CROSS-C

اجاق گاز شیبشه ای مدل BETA

اجاق گاز شیبشه ای مدل ARTAN-C

اجاق گاز شیبشه ای مدل ARMIS-S

اجاق گاز شیبشه ای مدل ARMIS-C

اجاق گاز شیشه ای مدل AGRIN-C

اجاق گاز شیشه ای مدل ADOR-S

فر توکار مدل FARDAD-B

فر توکار مدل ELECT-B

هود شومینه ای مدل RONAK-B

هود مورب مدل LEXIA-B

هود مورب مدل HAMON-W

هود مورب مدل DINA-B

هود مورب مدل DELIN-B

هود مورب سهند مدل BARIN-B

هود مورب مدل AVIN-B

هود مورب مدل ARAD-B

اجاق گاز استیل مدل RESPINA-C

اجاق گاز استیل مدل ELEGANC-C

اجاق گاز استیل مدل DELUXE-S

اجاق گاز استیل مدل DELUXE-C

شیر قو دیواری مدل رکسانا

شیر دیواری با علم لوله ای مدل رکسانا

شیر دیواری با علم ریختگی بلند مدل رکسانا

شیر توالت با علم اس مدل رسکانا

شیر توالت مدل رکسانا

شیر دوش استاپ مدل رکسانا

شیر تکپایه با علم لوله ای مدل رکسانا

شیر تکپایه با علم ریختگی بلند مدل رکسانا

شیر شطاف بدون شیلنگ مدل رکسانا

شیر دنباله بلند مدل رکسانا

شیر دوش کج مدل رکسانا

شیر سیلنگی مدل رکسانا

شیر دوش راست مدل رکسانا

شیر قو تو کاسه مدل رکسانا

شیر تکپایه با علم ریختگی کوتاه مدل رکسانا

شیر سه تیکه عربی مدل رکسانا

شیر پیسوال مدل رکسانا

قو دیواری کلاسیک

شیر قو دیواری مدل مینا

شیر دیواری با علم ریختگی بلند

شیر توالت مدل مینا

شیر دوش استاپ مدل مینا

شیر تکپایه با علم لوله ای مدل مینا

شیر تکپایه با علم ریختگی بلند

شیر شطاف بدون شیلنگ مدل مینا

شیر دنباله بلند مدل مینا

شیر دوش کج مدل مینا

شیر شیلنگی مدل مینا

شیر دوش راست مدل مینا

شیر قو تو کاسه مدل مینا

شیر تکپایه با علم ریختگی کوتاه مدل مینا

شیر سه تیکه عربی مدل مینا

شیر قوی دیواری مدل کرال

شیر دیواری با علم لوله ای مدل کرال

شیر دیواری با علم ریختگی بلند مدل کرال

شیر توالت با علم اس مدل کرال

شیر توالت مدل کرال

شیر دوش استاپ مدل کرال

شیر تکپایه با علم لوله ای مدل کرال

شیر تکپایه با علم ریختگی بالند مدل کرال

شیر شطاف بدون شیلنگ مدل کرال

شیر دنباله بلند مدل کرال

شیر دوش کج مدل کرال

شیر شیلنگی مدل کرال

شیر دوش راست مدل کرال

شیر قو تو کاسه مدل کرال

شیر تکپایه با علم ریختگی کوتاه مدل کرال

شیر سه تیکه عربی مدل کرال

شیر پیسوال مدل کرال

شیر قو دیواری مدل کاستا

شیر دیواری با علم لوله ای مدل کاستا

شیر دیواری با علم ریختگی بلند مدل کاستا

شیر توالت مدل کاستا

شیر دوش استاپ مدل کاستا

شیر تکپایه با علم لوله ای مدل کاستا

شیر تکپایه با علم ریختکی بلند مدل کاستا

شیر شطاف بدون شیلنگ مدل کاستا

شیر دنباله بلند مدل کاستا

شیر دوش کج مدل کاستا

شیر شیلنگی مدل کاستا

شیر دوش راست مدل کاستا

شیر قو تو کاسه مدل کاستا

شیر تکپایه با علم ریختکی کوتاه

شیر سه تیکه عربی

شیر پیسوال مدل کاستا

شیر قو دیواری مدل شش پر

شیر دیواری با علم لوله ای

شیر دیواری با علم ریختگی بلند

شیر توالت مدل شش پر

شیر دوش استاپ

شیر تکپایه با علم لوله ای

شیر تکپایه با علم ریختگی بلند

شیر شطاف بدون شیلنگ

شیر دنباله بلند

شیر دوش راست

شیر قو تو کاسه

شیر سه تیکه عربی

شیر پیسوال مدل شش پر

شیر توالت اهرمی سهند مدل کیوبیک صدفی

شیر ظرفشویی اهرمی سهند مدل کیوبیک صدفی

شیر روشویی پایه بلند اهرمی سهند مدل کیوبیک صدفی

شیر حمام اهرمی سهند مدل کیوبیک صدفی

شیر روشویی اهرمی سهند مدل کیوبیک صدفی

شیر توالت اهرمی مدل کیوبیک کروم

شیر ظرفشویی اهرمی مدل کیوبیک کروم

شیر روشویی پایه بلند اهرمی مدل کیوبیک کروم

شیر حمام اهرمی مدل کیوبیک کروم

شیر روشویی اهرمی مدل کیوبیک کروم

شیر توالت اهرمی مدل لیون کروم

شیر ظرفشویی اهرمی مدل لیون کروم

شیر روشویی پایه بلند اهرمی

شیر حمام اهرمی

شیر روشویی اهرمی

شیر روشویی اهرمی

شیر ظرفشویی اهرمی

شیر حمام اهرمی

شیر روشویی با علم اهرمی

شیر روشویی اهرمی

شیر دیواری اهرمی

شیر توالت اهرمی

شیر ظرفشویی اهرمی

شیر حمام اهرمی

شیر روشویی با علم اهرمی

شیر روشویی اهرمی

شیر توالت اهرمی

شیر حمام اهرمی

شیر روشویی اهرمی

شیر توالت اهرمی

شیر ظرفشویی اهرمی

شیر حمام اهرمی

شیر روشویی اهرمی

شیر دیواری اهرمی

شیر توالت اهرمی

شیر ظرفشویی اهرمی

شیر حمام اهرمی

شیر روشویی اهرمی

شیر توالت با علم اهرمی

شیر توالت اهرمی

شیر ظرفشویی اهرمی

شیر حمام اهرمی

شیر روشویی با علم اهرمی

شیر روشویی اهرمی

شیر توالت اهرمی

شیر توالت با علم اهرمی

شیر ظرفشویی اهرمی

روشویی پایه بلند اهرمی

شیر حمام اهرمی

شیر روشویی اهرمی

شیر توالت اهرمی

شیر ظرفشویی اهرمی

شیر حمام اهرمی

شیر روشویی اهرمی

شیر توالت اهرمی

شیر ظرفشویی اهرمی

شیر حمام اهرمی

شیر روشویی اهرمی

شیر توالت اهرمی

شیر ظرفشویی اهرمی

شیر حمام اهرمی

شیر روشویی اهرمی

شیر روشویی اهرمی مدل پیرامید زیتونی

شیر توالت اهرمی

شیر ظرفشویی اهرمی

شیر روشویی پایه بلند اهرمی

شیر حمام اهرمی

شیر روشویی اهرمی

شیر توالت اهرمی

شیر ظرفشویی اهرمی

شیر حمام اهرمی

شیر روشویی اهرمی

شیر توالت اهرمی

شیر ظرفشویی اهرمی

شیر حمام اهرمی

شیر روشویی اهرمی

شیر توالت اهرمی – مدل آراد

شیر ظرفشویی اهرمی

شیر حمام اهرمی – مدل آراد

شیر روشویی اهرمی – مدل آراد

شیر توالت اهرمی طلایی

شیر ظرفشویی اهرمی طلایی

شیر حمام اهرمی طلایی

شیر روشویی اهرمی طلایی

شیر توالت اهرمی – مدل الوند

شیر ظرفشویی اهرمی – مدل الوند

شیر حمام اهرمی – مدل الوند

شیر روشویی اهرمی

دوش حمام یونیورست

دوش حمام یونیورست

دوش حمام یونیورست

دوش حمام یونیورست

شیر توالت اهرمی – مدل آرتان

شیر ظرفشویی اهرمی – مدل آرتان

شیر حمام اهرمی – مدل آرتان

شیر روشویی اهرمی – مدل آرتان

شیر توالت اهرمی – مدل بلور

شیر ظرفشویی اهرمی

شیر روشویی پایه بلند اهرمی

شیر حمام اهرمی – مدل بلور

شیر روشویی اهرمی – مدل بلور

شیر توالت اهرمی طلایی

شیر ظرفشویی اهرمی طلایی

شیر حمام اهرمی طلایی

شیر روشویی اهرمی طلایی

شیر توالت اهرمی سفید – مدل آراد

شیر ظرفشویی اهرمی سفید – مدل آراد

شیر حمام اهرمی سفید

شیر روشویی اهرمی سفید-کروم

شیر توالت اهرمی

شیر ظرفشویی اهرمی

شیر حمام اهرمی

شیر روشویی اهرمی

شیر توالت اهرمی – مدل البرز

شیر ظرفشویی – مدل البرز

شیر حمام اهرمی – مدل البرز

شیر روشویی اهرمی – مدل البرز

نشان عالی مدیریت خلاق تندیس طلائی رضایت مندی مشتری تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان تندیس استاندارد کیفیت برتر تندیس استاندارد ایران تندیس طلائی بین المللی صنعت ساختمان ISO-10004 ISO-1002 ISO 9001:2008 IAF European Standard Deutsche مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن (BHRC)