وب سایت شرکت شیرآلات بهداشتی سهند
  • 021-45172
  • sahandtaps.com@gmail.com

شیرآلات کلاسیک سهند مدل رکسانا

شیر قو دیواری مدل رکسانا

شیر دیواری با علم لوله ای مدل رکسانا

شیر دیواری با علم ریختگی بلند مدل رکسانا

شیر توالت با علم اس مدل رسکانا

شیر دوش استاپ مدل رکسانا

شیر تکپایه با علم ریختگی بلند مدل رکسانا

شیر شطاف بدون شیلنگ مدل رکسانا

شیر دوش کج مدل رکسانا

شیر سیلنگی مدل رکسانا

شیر دوش راست مدل رکسانا

شیر قو تو کاسه مدل رکسانا

شیر تکپایه با علم ریختگی کوتاه مدل رکسانا

شیر سه تیکه عربی مدل رکسانا

شیر پیسوال مدل رکسانا

نشان عالی مدیریت خلاق تندیس طلائی رضایت مندی مشتری تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان تندیس استاندارد کیفیت برتر تندیس استاندارد ایران تندیس طلائی بین المللی صنعت ساختمان ISO-10004 ISO-1002 ISO 9001:2008 IAF European Standard Deutsche مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن (BHRC)