وب سایت شرکت شیرآلات بهداشتی سهند
  • 021-45172
  • sahandtaps.com@gmail.com

شیرآلات کلاسیک سهند مدل کرال

شیر قو دیواری مدل کرال

شیر دیواری با علم لوله ای مدل کرال

شیر دیواری با علم ریختگی بلند مدل کرال

شیر توالت با علم اس مدل کرال

شیر توالت مدل کرال

شیر دوش استاپ مدل کرال

شیر تکپایه با علم لوله ای مدل کرال

شیر تکپایه با علم ریختگی بالند مدل کرال

شیر شطاف بدون شیلنگ مدل کرال

شیر دنباله بلند مدل کرال

شیر دوش کج مدل کرال

شیر شیلنگی مدل کرال

شیر دوش راست مدل کرال

شیر قو تو کاسه مدل کرال

شیر تکپایه با علم ریختگی کوتاه مدل کرال

شیر سه تیکه عربی مدل کرال

شیر پیسوال مدل کرال

نشان عالی مدیریت خلاق تندیس طلائی رضایت مندی مشتری تندیس رعایت حقوق مصرف کنندگان تندیس استاندارد کیفیت برتر تندیس استاندارد ایران تندیس طلائی بین المللی صنعت ساختمان ISO-10004 ISO-1002 ISO 9001:2008 IAF European Standard Deutsche مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن (BHRC)