نمایشگاهها

لیست نمایشگاههای داخلی که شرکت سهند در سال ۹۸  حضور می یابد .

 

تاریخ برگزاری

نام شهر

کارشناس مربوطه

۲۱الی ۲۴ خرداد

تبریز

نوید جعفری

۲۱الی ۲۴ خرداد

مازندران

بهروز جعفری

۲۸الی ۳۱ خرداد

رشت

بهروز جعفری

۴الی ۷ تیر

مشهد

محسن شبانی

۱۱الی ۱۴ تیر

شیراز

اعظم روزگاری

۱۹الی ۲۲ تیر

اردبیل

بابک امانی

۲۵الی ۲۸ تیر

ارومیه

بابک امانی

۶الی ۹ مرداد

تهران

کلیه کارشناسان

۲۲الی ۲۵ مرداد

چهارمحال بختیاری

محسن شبانی

۳۰مرداد الی ۳ شهریور

همدان

نوید جعفری

۵الی ۸ شهریور

کرمان

محسن شبانی

۱۸الی ۲۱ مهر

اصفهان

محسن شبانی